Harstikke Kindercoaching

Laat onzekere kinderen stralen

Wat is kindercoaching

Meer zelfvertrouwen

Kinderen horen stralend en met opgeheven hoofd de wereld in te kijken. Er wordt tegenwoordig al vanaf jonge leeftijd veel van kinderen verwacht. De lat komt steeds hoger te liggen en alle vaardigheden moeten getoetst en geanalyseerd worden. Niet alle kinderen kunnen aan alle hoge eisen voldoen en maken, volgens sommige maatstaven, te weinig groei door.

Minder stress meer inzicht

Als kinderen niet meer aan de hoge eisen kunnen voldoen, worstelen ze met stress. De kinderen willen niet meer naar school, ze krijgen fysieke klachten, cijferen zichzelf weg, ontwikkelen faalangst, gaan onderpresteren of creƫren een slecht zelfbeeld.

Ik help kinderen inzicht geven in zichzelf en hun capaciteiten. Ik laat kinderen inzien waartoe ze allemaal in staat zijn. In mijn 20 jarige loopbaan als leerkracht in het basisonderwijs heb ik veel onzekere kinderen mogen begeleiden. Dankzij het vergroten van het zelfvertrouwen heb ik veel leerlingen weer mogen laten stralen.