Rots en Water training

Eveline van der Harst

Rots en Water

Rots en Water is een psychofysieke training voor zowel jongens als meisjes. Rots en Water is ontwikkeld door Freerk Ykema en wordt momenteel in meer dan 30 landen ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes van 4 tot 18+. Het doel van het Rost en Waterprogramma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en of grensoverschrijdend gedrag.Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd.

Ook Harstikke Kindercoaching mag zich sinds eind 2017 Rots en Water trainer noemen en de Rots en Water trainingen vinden meerdere keren per jaar plaats op de Jan van Nassauschool in Wijkcentrum O3 in Den Haag.

De eerstvolgende Rots en Water training start begin schooljaar 2021-2022. De inschrijvingen zijn reeds gestart.
Het minimum aantal deelnemers is 4 kinderen.